Kvinnehat og høyreekstremisme

Kvinnehat og høyreekstremisme


Marian Hussein - Julie Instad Hole - Lauritz Guldal Einarsen - Angelina Penner - Stine Bang Svendsen

Kvinnehat i høyreekstreme miljøer er underkommunisert i den offentlige samtalen. Dette er et kvinnehat som er kommet brutalt og eksplisitt til syne i terrorangrep både i Norge og internasjonalt i de senere år. Samtidig ser vi tegn til at ekstreme holdninger til kvinner i økende grad gjør seg gjeldende, ikke bare på høyreekstreme nettsteder og i kommentarfelt, men også alminneliggjort gjennom kronikker og debattinnlegg omkring den tilsynelatende harmløse påstanden «kvinnekampen er gått for langt».

I den offentlige bearbeidinga av den nasjonale tragedien i Oslo og på Utøya er ikke kvinneperspektivet blitt tilstrekkelig behandla. Vi må ikke glemme at Gro Harlem Brundtland var et hovedmål for terroristen den 22. juli 2011, og at kvinnehat er sterkt innvevd i hans manifest.

I denne konteksten, og på bakgrunn av terrorangrepet i Bærum der Johanne Zhangija Ihle-Hansen ble drept, har interimstyret for et permanent feminsithus tatt initiativet til et møte på Litteraturhuset der vi kan få mer informasjon om kvinneperspektivet i høyreekstreme ideologier, og sette kvinnehat i høyreekstreme miljøer på dagsorden.

Program:
Korte innledninger ved:
-Marian Hussein. 3. vararepresentant på stortinget for Oslo SV. Leder i SVs inkluderingsutvalg. Hun har blant annet fremmet forslaget om egen handlingsplan mot islamofobi. Hun er utdannet vernepleier og jobber i barnevernet i Sagene bydel i Oslo.
-Julie Instad Hole. Avtroppet leder for AUF i Trøndelag, feminist og på listetoppen til kommunevalget for AP.
-Lauritz Guldal Einarsen. Feminist og nettopp ferdig med en master i kjønnsstudier i Ungarn ved CEU. Universitet er nå tvunget, av den høyrevridde ungarske regjeringen, til å legge ned disse studiene. Lauritz har vært aktiv i kampen mot nedleggelse.
-Angelina Penner. PhD Candidate, Department of interdisciplinary studies of culture NTNU og President for DION, The Interest Organization for Doctoral Candidates at NTNU.

Deretter følger en samtale mellom gjestene og salen, ledet av Stine Bang Svendsen. Hun er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning. Hennes forskningsfelt er relatert til kjønn, seksualitet og etnisitet.

Arrangør: Intrimstyret for et permanent feministhus i Trondheim i samarbeid med Litteraturhuset

Dato

6. sep 2019

Tid

19.00 - 20.30

Sted

Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere