Kvinnene i Hauge-bevegelsen

Kvinnene i Hauge-bevegelsen


Aud Valborg Tønnesen - Terje Bratberg - Trond Åm

I år er det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født. I høst vil Litteraturhuset, i samarbeid med Nidaros bispedømmeråd, arrangere tre kvelder som gir ulike perspektiver på Hauge og haugebevegelsen.

Hans Nielsen Hauge stod frem i en sosial og kulturell gjæringstid, hvor nasjonale ideer og folkelige strømninger fikk det gamle eneveldets samfunnssystem til å knake i sammenføyningene.

Hauge var legpredikant, folkevekker og samfunnsreformator.

I den haugianske vekkelsen spilte kvinnene en betydelig rolle ved at de preget bevegelsen som forkynnere og ledere. Det at kvinner opptrådde som talere var sjeldent og provoserte samtiden. Kan Hauge-bevegelsen av den grunn regnes som en bærer av feminisme?

Foredrag ved Aud Valborg Tønnesen. Hun er professor ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, spesialist på nyere norsk kirkehistorie og kirkelig bistandsarbeid.

Historiker Terje Bratberg gir lokale fortellinger/eksempler på hvordan Hauge og haugianere fikk nedslag og satte preg på Trondheim og Trøndelag.

Litteraturhusleder Trond Åm (idéhistoriker) er programleder/samtaleleder for kvelden.

Sted: Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek

Inngang: 100/75

Bildet viser f.v. portrett av Aud Valborg Tønnesen og maleriet «Haugianerne» av Tidemand (Foto: Nasjonalmuseet/Lathion, Jacques).

Dato

11. okt 2021

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere