Kvinners rettigheter og kamp i Afghanistan  

Kvinners rettigheter og kamp i Afghanistan  


Soina Ahmadi - Asieh Amini

I forbindelse med Den internasjonale kvinnedagen arrangerer Litteraturhuset en serie av arrangementer om litteratur og feminisme. Vi inviterer til en samtale med Soina Ahmadi om kvinners rettigheter og kamp i Afghanistan. Hun skal gi en presentasjon om kvinners generelle situasjon i Afghanistan, og om deres plass i fredsprosessen med Taliban.  

Etter presentasjonen blir det en samtale som skal ledes av Asieh Amini, poet, internasjonalt anerkjent menneskerettighetsaktivist og kulturaspirant ved Litteraturhuset i Trondheim.  

Sonia Ahmadi er en afghansk-norsk samfunnsdebattant og aktivist som jobber for afghanske barns rettigheter til utdanning og afghanske kvinners menneskerettigheter. Hun jobber for tiden som forskningsrådgiver ved NTNU. Som en del av sin aktivisme holder hun foredrag på forskjellige arrangementer om kvinners og barns situasjon i Afghanistan. Hun deler sin egen livshistorie og erfaringer i foredragene sine. Hun er aktiv i to non-profit organisasjoner; Brighter Tomorrow og Bridges for Peace, begge er opptatt av de afghanske barnas utdanning. Sonia har en bachelorgrad i statsvitenskap fra NTNU og en mastergrad i entreprenørskap og teknologiledelse fra NTNUs Entreprenørskole. Sonia er mor til en 12 år gammel gutt og bor for tiden i Trondheim. 

Arrangementet er en del av Menneskerettighetsuka 2020, og arrangeres i samarbeid med Amnesty International Region Midt.

Gratis inngang.

Dato

3. mar 2020

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere