Kviss og samtale om andre verdenskrig

Kviss og samtale om andre verdenskrig


Tore Greiner Eggan - Torgeir Ekerholt Sæveraas - Sverre M. Nyrønning - Eirik Lien

Trondhjems Historiske Forening og Litteraturhuset i Trondheims fellesarrangement har, i anledning datoen, andre verdenskrig som en rød tråd. Før Eirik Liens kviss med tema knyttet til Trondheim og andre verdenskrig begynner rundt kl. 20.00, kan man overvære en samtale om de som valgte å bli frontkjempere for okkupasjonsmakten. OBS! Samtalen har en liten inngangskostnad, men kvissen er gratis. Begge arrangementer er åpne for alle, men det kan være fordelaktig å melde seg på kvissen i forkant. Påmeldingsinformasjon nederst i teksten.

ARRANGEMENTET SOM HELHET BESKRIVES SOM FØLGER:

Roconi – frontkjemperens valg

I 2012 døde den tidligere frontkjemperen Rolf Collin Nielsen – kjent som Roconi i avisenes leserbrevsspalter. Blant etterlatenskapene hans var et manuskript, hvor Collin Nielsen forteller om sin bakgrunn, sin tid som frontkjemper, og ikke minst om bakgrunnen for at han valgte som han gjorde. Manuskriptet gir et sjeldent godt innblikk i tankeuniverset til en person som valgte feil side under krigen, og om hvordan han taklet livet etter endt soning.
Tore Greiner Eggan kom i kontakt med Rolf Collin Nielsen i 2002, og utviklet etter hvert et nært vennskap med den tidligere frontkjemperen. Collin Nielsen valgte å testamentere manuskriptet til Eggan, og det ble i fjor utgitt i bokform under tittelen «Ordonnans på Leningradfronten og livet etterpå».
Hva var det som førte unge nordmenn inn i Nasjonal Samling og over på den gale sida under andre verdenskrig? Er det lettere å forstå hvorfor de gjorde som de gjorde i dag, over 70 år etterpå? Og hva med alle dem fra de politiske styresmaktene som tidlig valgte å samarbeide med tyskerne, før de gikk over i motstandsbevegelsen? Eller kommunistene, som først tok til våpen da Sovjetunionen gikk inn i krigen? Er det i det hele tatt mulig for oss med dagens øyne å forstå de vanskelige valgene som ble gjort av våre forfedre i 1940?
Vi har invitert Tore Greiner Eggan for å fortelle om Roconi. I tillegg kommer historiker og forfatter Torgeir Ekerholt Sæveraas, som disputerte i fjor med en doktorgradsavhandling om Organisation Todt og utbygginga av Festung Norwegen. I dag skriver han bok om grandonkelen, som arbeidet for Statspolitiet i Stavanger under krigen.
Samtalen ledes av forlegger Sverre M. Nyrønning, som også har utgitt boka.

Sted: Litteraturhuset, Sellanraa Bok & Bar

Inngang: 100/75
Billetter kan kjøpes her.

Etter samtalen vil det bli gjennomført en kviss i regi av Trondhjems Historiske Forening, med Eirik Lien som kvissmaster.
Temaet vil være knyttet til Trondheim og andre verdenskrig, samt fortsatt synlige reminisenser eller minnesmerker etter dette.
Det vil bli lagt opp til å være en lagkonkurranse, og vil du være sikret en plass kan du og ditt lag melde dere på til post@trondhjemshistoriske.no innen torsdag 5. april. Det vil også være mulig å melde seg på når man kommer til selve arrangementet. Kvissen er gratis, og åpen for alle.

Bildet viser Tyskernes ankomst til Trondheim 9.april 1940. Et tysk fly kommer inn over Torvet, flyr over Vår Frue kirke og Olav Tryggvason-statuen. Flyet er en Heinkel HE-115.
Foto: Schrøder/NTNU UB

Dato

9. apr 2018

Tid

18.00 - 21.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere