Kyrkjekaffi i Vår Frue kyrkje med samtale om Fyrebilsbibelen


Per Halse - Anders Aschim - Paul Erik Wirgenes - Ragnhild Jepsen

Samtale med professorane Per Halse og Anders Aschim og generalsekretær Paul Erik Wirgenes. Samtalen vert leia av domprost Ragnhild Jepsen.

For 100 år sidan gav Studentmållaget i Oslo ut den fyrste heile bibelomsetjinga på landsmål. Kva er historikken til det arbeidet? Korleis er det å omsetje heilage tekstar, og korleis påverkar bibelen språket i dag? I denne samtalen møter du fleire som har inngåande kjennskap til bibelomsetjing i Noreg både før og no.

Det vert servering av kaffi, te og noko godt attåt.

Arrangementet er eit samarbeid mellom Nynorsk kultursentrum, Nidaros domkirkes menighet, Litteraturhuset i Trondheim, Det Norske Bibelselskap og Nidaros Mållag.

Dato

25. jul 2021

Tid

13.00 - 14.00

Sted

Vår frue kirke

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere