Kystopprør og ressursforvaltning med Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Kystopprør og ressursforvaltning med Torgeir Knag Fylkesnes (SV)


Torgeir Knag Fylkesnes

Norge under under det blå-blå styret beveger seg i retning der stadig mer av ressursene kontrolleres av kapitalsterke interesser. SV ønsker en annen utvikling hvor folket i felleskap eier og kan høste av våre felles ressurser. Onsdag 21. mars får Trondheim SV besøk av stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes som skal fortelle om hva som er feil med dagens utvikling, hvor det neste slaget bør stå og hvordan Norges ressurser bør forvaltes.

Torgeir Knag Fylkesnes skrev dette i Natioen 20. februar:
– Folkets eierskap har vært en enorm suksess. Dette undergraves i dag. Regjeringen fører en fiskeripolitikk hvor ungdommen prises ut, hvor kystsamfunnene ikke lenger har råd til å delta i fisket, hvor konfliktene rundt oppdrett, miljø og lokale næringsinteresser øker i omfang. Det blir stadig mer uklart hvem havet i realiteten eies av, når fiskekvoter blir pant i enorme låneopptak, og konsesjoner for havarealer kjøpes for enorme summer. Det er et forsøk på å skrive fellesskapet ut av havet.

http://www.nationen.no/fra-lovebakken/ta-havet-tilbake/

Gratis inngang.

Dato

21. mar 2018

Tid

19.00 - 22.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere