Leseglede fra begynnelsen – om formidling av bildebøker for barn

Leseglede fra begynnelsen – om formidling av bildebøker for barn


Cecilie Dyrkorn Fodstad - Marit Semundseth

Cecilie Dyrkorn Fodstad og Marit Semundseth er begge førstelektorer i norsk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. De mener barns tidlige møter med bøker gir gode fellesskapsopplevelser, utvider barnas fantasiverden og åpner for samtaler om tekst i tidlig alder. Dessuten har sjangeren bildebok et mangfold av uttrykk, og hoveddelen av foredraget vil være å gi tilhørerne er innblikk i hva sjangeren har å by på.

Dette er et innlegg for alle som omgås barn i barnehagealder, og som vil bli enda tryggere i rollen som litteraturformidler. Barn som blir lest for, har et fortrinn i sin språklige utvikling, og et godt språk i tidlig alder vedvarer. Foredraget vil passe for besteforeldre, foresatte, barnehageansatte, naboer, tanter, onkler og alle andre som har et ønske om å invitere barn inn i litteraturens verden.

Inngang: 50,-

Foto: Peter Mørk

Dato

3. apr 2019

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere