Litteratur mellom fiksjon og virkelighet

Litteratur mellom fiksjon og virkelighet


Linjeforeningen Gengangere

I samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim inviterer linjeforeningen Gengangere til en spennende litterær kveld om det aktuelle, om enn litt betente temaet «virkelighetslitteratur».

Begrepet har blitt debattert opp og ned i norske aviser de siste årene. Hvorfor reagerer vi så sterkt på det vi opplever som selvbiografiske romaner? Er det spesielle trekk ved forfattere eller tematikken de tar opp som gjør at vi er raske til å stemple verkene deres som virkelighetslitteratur, og har vi alltid vært like interessert i hvilke deler av forfatteres privatliv som kan kobles opp mot deres skjønnlitterære verker, og hvilke forfattere har blitt glemt i denne debatten? Hva sier interessen for virkelighetslitteratur om litteraturens forhold til offentligheten?

Hva får vi egentlig ut av å lese romaner som virkelighetslitteratur, og hva går det på bekostning av?

Mange spørsmål, og det er ikke sikkert det lar seg gjøre å besvare dem alle på en kveld – men spennende blir det uansett.

Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Dato

19. apr 2018

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere