Livets store spørsmål – Menneskeverd

Livets store spørsmål – Menneskeverd


Karl Erik Ellefsen - Siri Schultze-Florey - Egil Mogstad - Therese Marie Ignacio Bjørnaas

Samarbeidsrådet  for tros- og livssynssamfunn i Trondheim inviterer mennesker med ulik tro og livssyn sammen for å diskutere menneskelige, åndelige, filosofiske og eksistensielle spørsmål. Her skal vi snakke om hvordan de ulike tros- og livssynssamfunnene stiller seg til store spørsmål. Og denne kvelden snakker vi om menneskeverd.

• Hvordan begrunnes menneskets verdi?
• Hvordan begrunnes menneskets særstilling i forhold til dyrene?
• Hvordan begrunnes menneskenes likeverd?

Deltagere:

Karl Erik Ellefsen fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Siri Schultze-Florey fra Kristensamfunnet
Egil Mogstad fra St Olav katolske menighet
Førsteamanuensis i religion, livssyn og etikk Therese Marie Ignacio Bjørnaas leder samtalen

 

Samtalen er arrangert av Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn i Trondheim.

Sted: Sellanraa

Gratis inngang. På grunn av smittevernhensyn er det begrenset med plasser. Vi ber publikum om å ta ut gratisbilletter på forhånd.

Les om Litteraturhusets rutiner for godt smittevern her: https://litteraturhusetitrondheim.no/info-vedr…/

Dato

18. nov 2020

Tid

19.30 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere