Livets store spørsmål – Menneskeverd

Livets store spørsmål – Menneskeverd


Samarbeidsrådet  for tros- og livssynssamfunn inviterer mennesker med ulik tro og livssyn sammen for å diskutere menneskelige, åndelige, filosofiske og eksistensielle spørsmål. Her skal vi snakke om hvordan de ulike tros- og livssynssamfunnene stiller seg til store spørsmål. Dagens tema er menneskeverd.

• Hvordan begrunnes menneskets verdi?
• Hvordan begrunnes menneskets særstilling i forhold til dyrene?
• Hvordan begrunnes menneskenes likeverd?

 Deltagere:

April Almaas fra Den norske kirke
Thich Vien Giac fra Den Vietnamesisk Buddhist og Kulturelle forening i Trøndelag
Line Sofie Røren Eide fra Human-Etisk Forbund
Samtaleleder: Martin Thomassen, førsteamanuensis i sosialantropologi ved NTNU

Samtalen er arrangert av Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn i Trondheim og direktestrømmes fra Studio Litteraturhuset kl. 11:30.

Dato

24. jun 2020

Tid

11.30 - 12.15

Sted

Litteraturhuset i Trondheim

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere