Skriveverksted: Livgivende skriving

Skriveverksted: Livgivende skriving


Anne B. Reinertsen

Anne B. Reinertsen er professor i Pedagogikk på Dronnings Mauds Minnes Høgskole i Trondheim. Hun har lang erfaring som lærer, leder, lærerutdanner og forsker. Auto-/bio-/etnografisk skriving defineres som en form for selvrefleksjon som utforsker skribentens egne erfaringer og sansinger og binder dette til en videre materiell, kulturell, politisk og sosial sammenheng. Den handler slik samtidig om både seg selv og andre, trenger inn overalt og muliggjør bevegelser i skrift; tilblivelser i skriving; verbalisering og tekstproduksjon. Skriving som kompetansestrategi og/i liv til syvende og sist.
I et polyfaktuelt samfunn hvor faktakunnskaper vokser fram fra ulike steder, er desentrert og deautorisert kreves nye tanker både om hva kunnskaper er, hvordan de produseres og subjektivitet – nye tanker om sannhet, individualitet og kollektivitet. I spenninger mellom frihet og kontroll, subjekt og objekt, det å vite og ikke vite, bevissthet og ubevissthet trenger vi nye tanker om makt, agentskap og handling. Kanskje beveger vi oss mot en ny opplysningstid? Kanskje trenger vi noen nye ord? Selvet som skriver seg på nytt og nytt. Sjatteringer av ulike farger.
Stikkord for verkstedet er skriving også gjennom det som er vanskelig, og om objektivitet gjennom å oppholde seg i det subjektive. Subjektivitet da som nøkkel til objektivitet og som bla handler om sammenhenger, relasjoner og deltakelse, ikke avstand. Fokus på utvikling av poetisk orientering og tenkesett. Verdien i «ubrukelighet» og tingenes småhet. Fiksjoner som kan være kan være mer reelle enn det reelle. Sannheter i mulighetene, i selve prosessen og i kunsten/poesien.

Arrangementet er gratis

Dato

13. jun 2017

Tid

18.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere