Livsmestring på timeplanen – en god idé? (utsolgt)

Livsmestring på timeplanen – en god idé? (utsolgt)


Anne Torhild Klomsten - Marit Uthus

På grunn av stor interesse setter vi opp en kveldsvelsjon av frokostmøtet 5. februar som arrangeres i samarbeid med Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

Fra 2020 inngår folkehelse og livsmestring som sentrale tema i skolens læreplaner, noe som må ses i sammenheng med en økende bekymring for barn og unges psykiske helseplager og opplevelse av prestasjonspress i skolen. Denne kvelden vil NTNU-forsker Anne Torhild Klomsten presentere resultater fra Trondheimsprosjektet, der elever har fått undervisning i et selvstendig Livsmestringsfag på timeplanen. Marit Uthus ved ILU reiser deretter noen kritiske spørsmål: Hvis elever har psykiske helseplager som følge av usunt prestasjonspress i skolen, skal vi ikke da endre skolen, heller enn å ruste elevene til å tåle presset bedre? Hva om «Livsmestring på timeplanen» blir en utdanningspolitisk hvilepute i så måte? Hvem har egentlig ansvaret, individet eller kollektivet?

Arrangementet har inngang fra Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek. Dørene åpner kl. 18.30.

Inngang: 100/50

Dato

28. mar 2019

Tid

19.00 - 20.30

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere