Livssorg: Å leve godt med livets u-svinger

Foto: Studio Hjelm

Livssorg: Å leve godt med livets u-svinger


Janette Røseth

Mange forbinder ordet sorg med dødsfall, men hva med den sorgen vi har ellers i livet, de tap og savn som oppstår når vi mister biter av oss selv?

Hva med de ting som ikke ble slik vi hadde tenkt – sykdom, pårørende-liv, samlivsbrudd, tap av familieliv, ufrivillig barnløshet, tap av jobb/arbeidsevne, drømmer som ikke gikk i oppfyllelse? Sorgen over å miste seg selv, sin nåtid og fremtid.

Psykologspesialist og forfatter Janette Røseth vil fortelle om: Hvordan reiser du deg etter at livet tar deg? Når livet tar u-svinger du ikke var forberedt på?

Hvordan kan du leve med livssorgen og endringene? Hvordan kan mestring bli en del av den nye hverdagen?

Foredraget tar for seg den livssorgen som vil oppstå i løpet av livet hos de fleste mennesker, og hvordan du best kan håndtere den og leve godt på tross av den.

Janette Røseth er i tillegg til psykologspesialist pårørende og lever selv med kroniske smerter. Hun vil dele av egne erfaringer, samt fra arbeidet med andre mennesker.

Sted: Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek
Tidspunkt: 19:00-20:30. Dørene åpner kl. 18:30.
Billettpris: 325 + billettavgift

Arrangør: Janette Røseth

Foto: Studio Hjelm

Dato

2. nov 2023

Tid

19.00 - 20.30

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere