Luther, demokrati og velferdsstat

Luther, demokrati og velferdsstat


Nils Ivar Agøy

I den lutherske tradisjonen er en grunnleggende likhetstankegang bygget inn. Hos oss førte flere utviklingslinjer til et myndig lekfolk og et etter hvert demokratisk samfunn. Hans Nielsen Hauge var en viktig skikkelse i denne prosessen. Agøy vil i dette foredraget vise oss hvordan reformasjonen var utgangspunktet for den utviklingen som førte frem til velferdsstaten.

Nils Ivar Agøy er historiker og teolog og arbeider som professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har blant annet arbeidet med lutherdom og velferdsstatsutvikling. Av en rekke artikler og bøker han har skrevet, kan nevnes «Kirken og arbeiderbevegelsen».

Arrangør: St. Olav kirkeakademi

Inngang: 100,- for ikke-medlemmer. Billetter kan kjøpes på arrangementet.

Dato

5. des 2017

Tid

19.30 - 20.30

Sted

Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere