Maktovergivelsen til Hitler 1933

Maktovergivelsen til Hitler 1933


Bernt Hagtvet

Bernt Hagtvet: Maktovertakelse i 1933? Nei, maktovergivelse.
Hitlers vei til makten og slutten på Weimar-republikken – mars 1930 – 30. januar 1933.

Bernt Hagtvet er professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har utgitt mange bøker, blant annet om Who were the Fascists? og om folkemord. En av hans sentrale interesser, ikke minst vekket av Breakdown-of-democracies-forskeren Juan Linz, har vært Hitlers vei til makten. Var Det tredje rike en slags bedriftsulykke i tysk historie, som den berømte historikeren Friedrich Meinecke klagende skrev i 1946? Eller er det snakk om et nødvendig produkt av en Sonderweg i tysk historie og en særskilt mentalitet, slik A.J.P Taylor hevdet da han i en ekstremversjon skrev at Det tredje rike representerte virkeliggjøringen av det tyske folks dypeste lengsler?

Hagtvet og Linz står ikke for en tese om det rene bedriftsuhell, men heller ikke for at Hitlers maktovertakelse var en nødvendig utvikling; de mener at når de konservative mot slutten av Weimar-republikken gled over mot et samarbeid under Hitler for å kunne ”temme” ham, så begikk de århundrets politiske feilbedømmelse. Hitlers bruk av en ny type hemningsløs og kalkulert propaganda samt hans kombinasjon av høyre-revolusjonære provokasjoner og ”legalistiske” forsøk på å virke ufarlig (noe han lærte av et mislykket kuppforsøk i 1923) førte til en korrupsjon av tysk politikk som til slutt drev president Hindenburg (den ledende tyske general i første verdenskrig, fra prøyssisk adel) inn i armene til den østerrikske korporal Hitler.

Hva kan vi lære av denne historien mer allment og ikke minst med henblikk på farlige utviklingsmuligheter i dag?

Arrangører for arrangementet er Vitenskapsteoretisk Forum (Vitforum), NTNU og Litteraturhuset i Trondheim.

Gratis inngang.

VELKOMMEN TIL VITFORUM!

Dato

3. okt 2017

Tid

18.00 - 20.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere