Mari Boine: Mitt hjerte alltid vanker


Mari Boine - Per Bjørn Foros

Dette er et foredrag i serien «Hva er da et menneske?» Se hele programmet for foredragsrekken her.

I samtale med Per Bjørn Foros tar Mari Boine oss med på sin kulturreise fra en oppvekst i et strengt samisk-læstadiansk miljø, gjennom konflikter med foreldre og slekt, etnisk bevisstgjøring, samfunnskritikk og musikalsk karriere, fram til den hun er i dag, verdenskjent kunstner med sterke røtter, i spennet mellom ulike kulturer. Hun bærer fram tanker om tilhørighet, tro og utenforskap, men også om forsoning, kraften i naturen og lengselen etter noe større enn oss selv. Det er altså ikke en konsert tilhørerne går til, men en sterk og ærlig fortelling, kanskje med musikalske innslag.

Mari Boine kommer fra Karasjok, tok lærerutdanning i Alta og arbeidet noen år som lærer, før hun ofret seg for musikken og kunstnerkarrieren skjøt fart. Etter hvert begynte hun å hente motivasjon og motiver fra samisk kultur og tradisjon, ikke minst fikk joiken en sentral plass, men musikken hennes har også tatt opp i seg elementer fra etnisk musikk, rock og jazz. Kritikken mot kirken, myndighetene og fornorskingspolitikken utgjør sentrale elementer i Boines tekster og budskap. Hun har vunnet en rekke priser, blant dem fire Spellemannspriser, Nordisk Råds musikkpris og Anders Jahres kulturpris, hun er ridder av 1.klasse av St. Olavs Orden, æresdoktor ved Universitetet i Tromsø/Norges arktiske universitet, og er innlemmet i Rockheim Hall of Fame.

Per Bjørn Foros er tidligere førsteamanuensis ved NTNU. Han er også initiativtaker til foredragsrekken «Hva er da et menneske?»

Arrangementet har inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 18.

Inngang: 150,-

Dato

8. sep 2018

Tid

18.30 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere