Masterpresentasjoner allmenn litteraturvitenskap

Masterpresentasjoner allmenn litteraturvitenskap


Andrine Aasen Monsås - Emilie Bjørseth - Belen Sophie Urby - Maiken Vasset Størkersen - Suzanne Bordeman - Lars Nylander

Lurer du på hva de som studerer allmenn litteraturvitenskap egentlig gjør? Fredag den 8. juni har du mulighet til å finne ut av det – da vil nemlig fire nyutdannede litteraturvitere presentere sine masteroppgaver på Litteraturhuset i Trondheim.

Sammen med Seksjon for Allmenn litteraturvitenskap ønsker Litterært Kollektiv å la masterstudentene få vise frem hva de har forsket på, og inviterer alle studenter, venner og interesserte til en kveld hvor du kan få innblikk i blant annet filmmanuset som litterært verk, vitalisme, feminisme, utopier og science fictions sammfunskritiske potensiale!

Masterstudentene som skal presentere sine oppgaver er Andrine Aasen Monsås, Emilie Bjørseth, Belen Sophie Urby, Maiken Vasset Størkersen. De vil samtale med Suzanne Bordemann og Lars Nylander, begge fra Institutt for språk og litteratur.

Gratis inngang.

Dato

8. jun 2018

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere