Masterpresentasjoner allmenn litteraturvitenskap

Masterpresentasjoner allmenn litteraturvitenskap


Siri Aurland Bredesen, Martin Wåhlberg, Arnulf Kolstad, Lars Nylander

Hvert semester blir det levert flere masteravhandlinger i allmenn litteraturvitenskap ved NTNU. Men hva står det egentlig i dem? Seksjon for Allmenn litteraturvitenskap og Litterært Kollektiv ønsker å la masterstudentene få vise frem hva de har forsket på, og inviterer til Masterpresentasjoner onsdag 7. juni klokka 19:00 på SELLANRAA, Litteraturhuset i Trondheim.

Her vil to av årets masterkandidater samtale om sine prosjekter med professorer ved NTNU, og slik vise hva som rører seg innenfor universitetets vegger. Det vil også bli gjort ære på de som har levert Bachelor i Allmenn litteraturvitenskap. Vi ønsker alle studenter, venner og interesserte velkommen.

Masterstudentene som skal presentere er:
Siri Aurland Bredesen vil samtale med Martin Wåhlberg om sin avhandling «Après tout je n’étais qu’un homme»: En analyse av romanhelten sosiale reise i Le Rouge et le Noir»
Veileder har vært Knut Ove Eliassen

Arnulf Kolstad vil samtale med sin veileder Lars Nylander om sin avhandling ved tittel «Litterær realisme med kinesiske karakteristika. Om Mo Yan og hans Store bryster og brede hofter»

  • Gratis adgang

Dato

7. jun 2017

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Sellanraa Bok & Bar

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere