Med vikinger i Vesterled

Med vikinger i Vesterled


Kristin Prestvold

I dette foredraget vil Kristin Prestvold, forfatter av boka «Oppdag Vesterled», ta oss med til øyene i vest og undersøke sporene etter folk før oss.

Det norske jarledømmet over Orknøyene og Shetland ble opprettet av Harald Hårfagre i 875. Vikingferdene vest i havet førte til at øygruppene raskt ble bosatt av nordmenn som fortrengte den tidligere befolkningen der og gjorde øyene til sine. Men steinsirklene står fortsatt. De hadde allerede stått i flere tusen år da vikingene kom, og Ring of Brodgar på Orknøyene er blant de mest kjente. Legenden forteller om de dansende kjempene, trollene som ga seg over til musikken og glemte tid og sted, holdt hender og danset ringdans gjennom natten helt til solstrålene ved daggry skinte på kjempene, og de ble til stein.

Kristin Prestvold er utdannet arkeolog med historie og sosialantropologi i fagkretsen. Hun har fokus på kulturminner som møteplasser mellom mennesker, og jobber til daglig med formidling, attraksjonsutvikling og opplevelser av kulturminner i Trøndelag fylkeskommune. Prestvold har vært medforfatter i guidebøker og skrevet kulturhistoriske reiseguider til blant annet Isfjorden, Gravneset og Smeerenburg på Svalbard. Hun er opptatt av kulturminnenes kraft som historiefortellere, og har i de siste årene guidet kulturhistoriske reiser til øyene vest i det nordlige Atlanterhavet.

Inngang: 50,-

Foto: Kristin Prestvold

Dato

12. jun 2019

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere