Medikamentfri behandling?

Medikamentfri behandling?


Tone W. Trøen - Per Overrein - Magnus Poulsson Hald

Medikamentfri behandling?

Sommeren 2016 ga helseminister Bent Høie alle regionale helseforetak instruks om at de skulle ha på plass et tilbud om medikamentfri behandling for pasienter innen psykisk helsevern. Siden har debatten gått om dette er en god idé, og i så fall hvem er det man hjelper? Hvem er medisinene til for, den som behandler eller den som blir behandlet?

Nå har flere helseforetak kommet i gang med tilbudet, og hvordan går det egentlig?

Vi har invitert Tone W. Trøen, stortingspolitiker og helsepolitisk talskvinne fra Høyre, Per Overrein fra Aurora – støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer og Magnus Poulsson Hald, klinikksjef allmennpsykiatrisk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge, til debatt om medikamentfrie tilbud i psykiatrien.

Gratis inngang.

Dato

4. mai 2017

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere