Medvirkning

Medvirkning


Urbanistene

Hvordan kan vi sikre at byens innbyggere blir hørt i byutviklingsdebatten?

16. mars inviterer Urbanistene og Litteraturhuset til møte om medvirkning. Vi vil diskutere hvordan folk enklere skal kunne få informasjon og komme med innspill i byutviklingsspørsmål som angår dem. Etter en innledning vil det bli lagt opp til gruppearbeid hvor vi gjennomgår de viktigste stegene i en planprosess, og gruppene diskuterer hvordan ulike grupper i befolkningen inkluderes og informeres på en måte som gir reell medvirkning i byutviklingsprosessene.

Forslagene fra møtet vil inngå i et forskningsarbeid som har som formål å utvikle nye metoder for medvirkning.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

byen

Dato

16. mar 2017

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere