Men er det bra? Familie og morsrolle 

Foto: Åshild Lunestad

Men er det bra? Familie og morsrolle 


Hanna Malene Lindberg - Henrik Aasgaard Sortland - Silje Haugen Warberg - Marit Sjelmo

Men er det bra? Familie og morsrolle

Nok en bokhøst er over oss, og i semesterets første “Men er det bra?” har panelet valgt ut bøker som kretser om familieliv, kjærlighet og historiefortelling. Hva er familien og morskjærligheten anno 2022, og hvordan skildres dens brokete relasjoner og posisjoner i samtidslitteraturen?

Dette diskuteres med utgangspunkt i de nyeste romanene til Trude Marstein og Vigdis Hjorth, «Egne barn» og «Femten år. Den revolusjonære våren», samt i Lisa Lies scenetekst «Mare».

Trude Marsteins «Egne barn» spiller videre på kjente strenger fra Marsteins forfatterskap: Hvem er vi i relasjon til de rundt oss, og hvordan navigerer vi de ulike versjonene av oss selv mellom dine, mine og våre barn og nye og gamle parkonstellasjoner?

Vigdis Hjorths «Femten år. Den revolusjonære våren» griper også inn i spørsmålet om relasjoner mellom foreldre og barn, og hva som skal til for å bryte ut av det etablerte narrativ fra barndommen og bli voksen.

Lisa Lies «Mare» griper tak i morskjærligheten som både en aktuell og historisk størrelse. Med utgangspunkt i eldre versjoner av Medea-myten undersøker denne sceneteksten hvordan kvinners posisjonsskift kan forklare endringer i morsrollen, og hva som skal til for å ende opp med å drepe sitt eget barn.

Litteraturhusets kritiske panel består av:

Hanna Malene Lindberg er universitetslektor i nordisk og allmenn litteratur ved NTNU, og skriver kritikk for Bokvennen Litterær Avis og ArtScene Trondheim.

Henrik Aasgaard Sortland er lektorstudent med fordypning i nordisk litteratur ved NTNU og skribent.

Silje Haugen Warberg er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved NTNU, hvor hun for tiden forsker på pårørenderollen i nordisk samtidslitteratur.

Marit Sjelmo er stipendiat i nordisk litteratur ved NTNU og forsker på reisemotivet i 1800-tallets litterære konstruksjon av Norge.

Sted: Sellanraa
Tidspunkt: 19:30-20:45. Dørene åpner kl. 19.
Inngang: 50,-/ gratis for studenter og ansatte ved NTNU

Dato

5. okt 2022

Tid

19.30 - 20.45

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere