Midtliv og kvinneliv – en kveld om overgangsalder og midtlivsutfordringer

Midtliv og kvinneliv – en kveld om overgangsalder og midtlivsutfordringer


Kari Løvendahl Mogstad - Ingrid Baalsland - Annemona Grann

Velkommen til en engasjerende kveld om overgangsalder og midtlivsutfordringer!

Kvinner midt i livet kjenner ofte på store overganger og utfordringer, både kroppslig og mentalt, og mange står gjerne i “skvis” mellom tenåringer hjemme og foreldre som blir gamle. Dette kan kjennes utfordrende og krevende, og det kan være vanskelig å vite hva som er livets vanlige utfordringer, og hva som er tegn på at kroppen sier fra om at den er sliten eller i en naturlig endring.

Overgangsalderen er en periode i livet som alle kvinner går gjennom, men til tross for det så snakkes det lite om, både i det offentlige rom, og kvinner mellom. Derfor er det mange kjenner lite til det som skjer i kropp og sinn gjennom disse årene at overgangsalderen skjer, og det er ikke bra.

Kvinner i velvoksen alder kjenner også på stress og press, både for å holde seg “unge” og unngå å eldes, og dette er også noe som kanskje preger denne aldersgruppen mer enn i tidligere generasjoner, og som er med å øke opplevelsen av at det er en slitsom tid i livet.

Denne kvelden skal vi på en engasjerende og spennende måte ta for oss temaet rundt overgangsalder og kvinneliv midt i livet, gjennom foredrag og en panelsamtale.

Vi kan love en både lærerik, opplysende og spennende kveld på Litteraturhuset!

Sted: Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek
Tidspunkt: 19:00-21:00. Dørene åpner kl. 18.30.
Inngang: 100,-

Arrangør: Trondhjem Sanitetsforening

Om foredragsholderne:

Kari Løvendahl Mogstad

FASTLEGE OG SPESIALIST I ALLMENNMEDISIN

Kari er forfatter, og en aktiv spaltist og samfunnsdebattant. Hun har i mange år engasjert seg innen kvinnehelsespørsmål, og har vært ambassadør for Norske Kvinners Sanitetsforening. Som fastlege møter Kari mange kvinner og kvinnehelsespørsnål daglig i sin praksis.

Ingrid Baalsland

GYNEKOLOG

Ingrid Baasland er gynekolog ved Baasland-klinikken . Hun har doktorgrad innen tema livmorhals og screening. Hun forsker på kvinnehelse ved Allmennmedisinsk forskningsenhet ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie og Kreftregisteret. Hun ivrer for å øke kunnskap hos kvinnene selv om kvinnekroppen og kvinnesykdommer for slik å fremme helse hos alle kvinner.

Annemona Grann

JOURNALIST

Annemona Grann er journalist i Adresseavisen. Hun er cand.philol med hovedfag i nordisk fra NTNU og jobber primært i avisens kulturavdeling. I 2019 deltok hun i Adresseavisens prosjekt om overgangsalderen og skrev en rekke reportasjer om denne tematikken. Hennes erfaring er at det fortsatt er et tema som er underkommunisert, både i mediene og blant folk flest.

Dato

5. apr 2022

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere