Militær miljø- og klimapåvirkning

Militær miljø- og klimapåvirkning


Ivar Espås Vangen

Miljø- og klimaregnskapet fra det norske militærvesenet har vært lite diskutert i mediene. I en tid der det utspiller seg en krig i Europa, samtidig som verden trues av natur- og klimakrise, er miljø- og klimakonsekvensene av krig og forberedelser til krig underkommunisert og undervurdert.

Jo mer man tenker over de enorme utfordringene verden står overfor i møte med de økologiske krisene,  jo mer framstår de svimlende summene som går med til militært forbruk som misbruk av verdens ressurser. Vi trenger  åpenhet omkring og kunnskap om de faktiske forholdene i vårt land, som grunnlag for demokratisk deltakelse i viktige beslutninger for framtida.

På oppdrag fra Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, IKFF, utarbeidet Espås Vangen og Aslak Storaker i 2020 en rapport om:

– norsk militær forurensing og ressursbruk, både i Norge og utenlands, og
– andre lands militære forurensing i Norge

Ivar Espås Vangen legger fram rapporten og det åpnes for samtale og diskusjon om funnene, også sett i lys av Norges rolle i krigen i Ukraina.

Sted: Sellanraa
Tidspunkt: 19:30. Dørene åpner kl. 19.
Gratis inngang. Billetter kan reserveres i Hoopla.

Arrangører: Besteforeldrenes klimaaksjon, Trondheim og omegn og IKFF i Trondheim.

Dato

6. des 2022

Tid

19.30 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere