Miljøkveld: E6 Nord – Highway through Hell?

Miljøkveld: E6 Nord – Highway through Hell?


Holger Schlaupitz

Nye veier jobber for tiden med ny E6 nord for Trondheim, og det planlegges 4-felts vei og 110 km/t fartsgrense. Er det samfunnsnyttig å bygge en slik vei i en tid da klimagassutslippene skal ned? Reguleringsplanene for veien skal opp i kommunestyrene fra Trondheim til Levanger nå utover vinteren. Hvilken mulighet har man til å stoppe reguleringsplanene i lokalt?

På denne Miljøkvelden kommer Holger Schlaupitz fagrådgiver, transport Naturvernforbundet. I tillegg kommer lokale politikere fra Trondheim, Malvik og Stjørdal for å debattere saken. Mer informasjon om flere innledere kommer snart.

Sted: Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek

Gratis inngang.

Dato

11. feb 2020

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere