Miljøkveld: Klimasøksmål Arktis – Rett til et levelig miljø!

Miljøkveld: Klimasøksmål Arktis – Rett til et levelig miljø!


Marius Gulbranson Nordby - Ola Borten Moe - Hulda Holtvedt - Hedwig Thiery Aresvik

5. november starter ankesaken i Klimasøksmål Arktis. Dette er saken som flere miljøorganisasjoner har anlagt mot staten grunnet tildeling av ti nye oljelisenser i Arktis i 2016. Saksøkerne mener at oljeboring i sårbare, Arktiske havområder er klimafiendtlig og et brudd på miljøparagrafen 112. Dersom vi skal unngå katastrofale klimaendringer, og overholde forpliktelsene fra Parisavtalen i 2015 om å kutte utslipp for en levelig klode, må oljeboring i Arktis stanses, mener miljøorganisasjonene.

Ikke alle er enig i dette. Regjeringa avviser ikke bare søksmålet, men tildelte i etterkant av at saken var opp i retten første gang flere nye leteblokker i Barentshavet. – Tildeling av nytt, attraktivt leteareal er en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk, sa Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg til e24.no i mars da de nye tildelingene ble gjort kjent. Det er imidlertid intet nytt under solen – da Ola Borten Moe var olje- og energiminister uttalte han at han ikke så noen grunn til å stoppe i Arktis, men at han tvert imot ville bore etter olje helt opp til Nordpolen.

På denne miljøkvelden setter vi fokus på bakgrunnen for søksmålet. Hovedinnleder er Marius Gulbranson Nordby som er jurist og har jobbet mye med klimarettsaken. I sin innledning stiller han spørsmålet: Grunnloven – en dumpingplass for valgflesk og tomme løfter?

Deretter blir det politisk duell. På den ene siden finner vi nestleder i Senterpartiet Ola Borten Moe. Moe er for tiden direktør i oljeselskapet Okea, og aspirerende plattformsjef på Draugen plattformen. På den andre siden finner vi Hulda Holtvedt, talsperson for Grønn Ungdom og en sterk forkjemper for utfasing av norsk oljenæring. Debatten ledes av Hedwig Thiery Aresvik fra Natur og Ungdom

Miljøkveld Trondheim er en fast møteserie i regi av Naturvernforbundet i Trondheim en tirsdag i måneden på Litteraturhuset i Trondheim. Denne Miljøkvelden arrangeres sammen med Klimavalgalliansen Trondheim, Trondheim Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender Trondheim og Besteforeldrenes klimaaksjon.

Arrangementet har inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 18.30.

Gratis inngang

Dato

5. nov 2019

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere