Miljøkveld: Marka under press – trenger vi en markalov?

Miljøkveld: Marka under press – trenger vi en markalov?


Trond Arnesen - Stig Berge - Åse Nordberg - Lars Haltbrekken

Marka er alle trondheimeres grønne lunge, vinter og sommer. Men den stille markanaturen er under press av kommersielle utbyggere. Trenger vi et sterkere vern av marka gjennom en egen markalov?

Gråkallen skipark, politisk akseptert, men stoppet av utbygger. Vi foreslo 11 lokale nærmiljøanlegg i stedet! Et Granåsenanlegg med ønsker om utvidelser. Politiske diskusjoner med intensjoner om at markagrensa må endres for å bygge boliger. Dette samtidig som byen vokser og behovet for levende natur øker.

Hvordan skal vi ta vare på Markaområdene våre?

Biolog Trond Arnesen vil gjennom ord og bilder ta oss med inn i de vakre og viktige naturområdene i byen. Stig Berge forteller om sitt nære forhold marka,og den eksisterende Markaplanen. Lege Åse Norberg beskriver marka som virkemiddel for folkehelsa. Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken presenterer sitt forslag om en egen Markalov for Trondheim som vil bli fremmet for Stortinget i vår.

Og det blir en livlig diskusjon!

Gratis inngang.

Dato

5. mar 2019

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere