UTSATT! Miljøkveld Naturvernforbundet. Insekter i byen. Utdeling av Trøndersk natur- og miljøpris

UTSATT! Miljøkveld Naturvernforbundet. Insekter i byen. Utdeling av Trøndersk natur- og miljøpris


Tor Bollingmo - Evyline Gildemyn

På grunn av den pågående smittesituasjonen ser Naturvernforbundet seg nødt til å utsette arrangementet. Ny tid blir annonsert når situasjonen er mer oversiktlig.

Åpent møte for alle interesserte!
Tradisjonen tro arrangerer vi et førjulsmøte med både faglig program og utdeling av Trøndersk natur- og miljøpris.
Denne gangen avholdes arrangementet på Kulturtorget – hovedbiblioteket, i tilknytning til Litteraturhuset.

PROGRAM
Artsmangfold og hverdagsnatur
– om insekter og småkryp i den tette by
En avglemt side i byutviklinga?

v/Tor Bollingmo, biolog og miljøentusiast og Evyline Gildemyn, Miljøenheten Trondheim kommune.

Utdeling av Trøndersk natur- og miljøpris for 2021.
Servering av kaffe og hjemmebakte boller.

Mulighet til å bestille forfriskninger fra Sellanraa. Gratis inngang.
Vi ber publikum om å ta ut gratisbilletter via Hoopla: https://litthustrd.hoopla.no/sales/1539049346

Arrangør: Naturverforbundet i Trøndelag

Dato

7. des 2021

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere