Miljøkveld: Transportsystemer i framtidas Trondheim

Miljøkveld: Transportsystemer i framtidas Trondheim


Gaute Rolv Dah - Jøran Solli - Richard Liodden Sanders -

For å redusere klimagassutslippene i Trondheim er transportsektoren avgjørende. Hvilke transportmidler og kollektivløsninger bør vi velge? Hvordan kan vi gjøre flere mindre avhengig av egen bil? Kan bildeling bli et alternativ for enda flere og hvordan kan sykkel erstatte bilbruk? Dette er noen av problemstillingene vi stiller når vi inviterer til Miljøkveld med fokus på visjoner for framtidas transportsystem i framtidas Trondheim

Innledere:
Gaute Rolv Dahl, leder i Naturvernforbundet i Trondheim og styreleder i Trondheim Bilkollektiv BA
Jøran Solli, Miljøenheten, Trondheim kommune
Richard Liodden Sanders, Syklistene Trondheim
(Flere innledere vil bli annonsert)

Gratis inngang.

Dato

2. okt 2018

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere