Mindre lek og mer læring: Har vi fratatt barna en viktig del av barndommen?

Mindre lek og mer læring: Har vi fratatt barna en viktig del av barndommen?


Charlotte Lunde - Per Brodal - Elise Farstad Djupedal

Hvordan gode intensjoner kan ødelegge barns lærelyst.
Har det blitt for mye alvor i norsk skole? Lek i tidlig barnealder gir det beste grunnlaget for senere læring og vekst, og vi vet at leken er små barns foretrukne læringsform. Likevel pøser skiftende regjeringer på med flere timer i matte og norsk. Forskninga til Elise Djupedal viser at timeantallet har økt voldsomt de siste 20 årene, men blir barna noe smartere av den grunn?
Flere av dagens norske professorer gikk annenhver dag på skolen, Knut Hamsun hadde 252 dager på skolebenken. Er mer fag og mindre leik virkelig svaret på det såkalte «fremtidssamfunnet»? Og hva hvis de gode intensjonene gir økt bruk av antidepressiva, sovemidler og ADHD-medikamenter?
Litteraturhuset inviterer til en utforskende samtale om skolen.
I panelet sitter:
Charlotte Lunde er lege og journalist, og snart ferdig spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Hun har erfaring med leketerapi, har vært programleder for NRK barnetv og i samarbeid med Rådet for Psykisk Helse laget en app for ungdom som strever.
Per Brodal er professor emeritus i nevrobiologi ved Universitetet i Oslo, og har lang forskningserfaring innen eksperimentell nevroanatomi. Han har i hele sitt yrkesliv engasjert seg i undervisning, studieplanlegging og formidling.
Elise Farstad Djupedal er stipendiat i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning. Hennes ph.d.-prosjekt har arbeidstittelen grunnskolen som kunnskapspolitikk: politisk styring av skolens kunnskapsinnhold fra 1959 til 2016. Prosjektet tar utgangspunkt i den nasjonale fag- og timefordelinga i læreplanverket.
Inngang: 100/50
Sted: Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek
Tid: 19:00-20:30 (dørene åpner 18:30). Sellanraa holder åpent til 22.

Dato

2. feb 2023

Tid

19.00 - 20.30

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere