Minifestival: Bokstaven Å 100 år

Minifestival: Bokstaven Å 100 år


Arne Torp - Leiv Inge Aa - Torbjørn Nordgård - Trond Åm

I år er det hundre år siden bokstaven Å kom inn i norsk rettskrivning. Er det noe mer enn et påskudd for (enda) en fest å velge å markere jubileet med en minifestival til bokstavens ære? For de aller fleste av oss er Å bare en bokstav som de fleste andre. Praktisk til sine formål, og upraktisk i stadig flere sammenhenger jo mer globaliserte vi blir. Men bortsett fra at den danske byen Århus i 2011 valgte å gå tilbake til skrivemåten Aarhus for å tekkes utenlandske turister, ser det ut til at bokstaven og dens brukere lever etter forholdene trygt den dag i dag.

Det mest påfallende med jubileet er ikke at bokstaven fins, men at den i det hele tatt kom til. For det er ganske åpenbart at noe liknende ikke kunne ha skjedd i dag. Til dels fordi vi ikke lenger lever i en nasjonal oppvåkningsperiode som på begynnelsen av 1900-tallet, men også fordi måten vi normerer og regulerer norsk språk på i dag neppe har virkemidlene – eller viljen, for den saks skyld – som skal til for å innføre en såpass radikal endring som bokstavens inntog må sies å være.

Hva kan innføringa av bokstaven Å lære oss om utviklinga av norsk språk i framtida?

Litteraturhuset har invitert den kjente språkforskeren Arne Torp for å gi oss en historisk innføring i å’ens tilblivelse i en skandinavisk bokstavkontekst. Leiv Inge Aa fra NTNU vil deretter innlede om norsk språkpolitikk og –normering i dag og i framtida. Hva står språkstriden om i 2017, og hvordan vil norsk rettskrivning utvikle seg i framtida?

For å diskutere dette temaet, avslutter vi minifestivalen med en språkpolitisk debatt, med et manns- og forholdsvis å-sterkt panel bestående av samnorskmannen Arne Torp, nynorskmannen Leiv Inge Aa, og  Torbjørn Nordgård, styreleder i Det Norske Akademis Store Ordbok. Debatten ledes av Trond Åm, som har vært både riksmålsmann og samnorskmann, men som i dag er i tvil.

Den språklige delen av festivalen varer fra kl. 18 til kl. 20.30.

Minifestivalen avsluttes med konsert av Frida Ånnevik, som kun bidrar i kraft av sin bokstav og sine gode tekster på norsk. Til gjengjeld gav hun foranledning til festivalen.

Takk til Hanna Malene Lindberg for ideen!

Inngang: 120/75 for Å-festivalen

295 for konserten.

 

Dato

11. nov 2017

Tid

18.00 - 20.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere