Er moderne valgkamper informative? Gjør velgerne informerte valg?

Er moderne valgkamper informative? Gjør velgerne informerte valg?


Anders Todal Jenssen - Toril Aalberg

Det er en måned siden stortingsvalget. Dette blir ikke en analyse av valget 2017 men av valgkampen. Vi søker å lodde dypere. Ga valgkampen oss grunnlag for å opptre som fornuftige velgere? Og hva betyr den teknologiske utviklingen og en ny medievirkelighet for våre muligheter til å ta gode valg? Hva skjer med den politiske debatten hvis politikere og velgere i økende grad forholder seg til ulike virkeligheter, slik vi ser tendenser til i USA?

Anders Todal Jenssen og Toril Aalberg vil innlede diskusjonen. Møteleder er Morten Langfeldt Dahlback.

 Anders Todal Jenssen: Gir medialiserte valgkamper borgerne grunnlag for sitt partivalg?

 Toril Aalberg: Trues demokratiet av en ny medievirkelighet?

Arrangører er Samfunnsviterne Trøndelag og Litteraturhuset i Trondheim.

Gratis inngang.

 

Dato

11. okt 2017

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere