Moralske verdier, fred og forutsigbarhet: Verdier under press i Trumps tidsalder?

Moralske verdier, fred og forutsigbarhet: Verdier under press i Trumps tidsalder?


Henrik Syse

Sparebankstiftelsen SMN har invitert Henrik Syse til å holde foredraget «Moralske verdier, fred og forutsigbarhet: Verdier under press i Trumps tidsalder?» på Litteraturhuset, Sellanraa Bok & Bar mandag 29. mai kl. 16. Foredraget er gratis og åpent for alle.

Om Henrik Syse

Henrik Preben Syse er en norsk filosof og samfunnsviter, tilknyttet PRIO (Institutt for fredsforskning, Oslo).

Syse gjennomførte Forsvarets russiskkurs 1986-1987, ble cand. mag. ved Universitetet i Oslo i 1989, Master of Arts ved Boston College i 1991 og dr. art. i filosofi ved Universitetet i Oslo i 1997.
Han har tidligere bl.a. vært Fullbright-stipendiat i USA (1989-1991), forskningsstipendiat ved Norges Forskningsråds etikkprogram (1992-1997), redaktør for tidsskriftet Tidens tegn (1998-2000), medlem av sekretariatet for Verdikommisjonen (19982001) og post-doc-stipendiat ved Universitetet i Oslos etikkprogram (2002-2005).

Han har vært tilknyttet PRIO som seniorforsker, dels fulltid og dels på deltid, siden 1997.
Syse var fra 2005 til 2007 leder for eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management (NBIM).
Denne gruppen arbeider med bruken av Oljefondets aksjonærrettigheter. Syses oppgave var særlig å arbeide med integreringen av etiske hensyn i dette arbeidet.

Han var fra januar til juni 2008 seniorrådgiver for eierskapsgruppen, og han er i dag fortsatt konsulent for gruppen i spørsmål relatert til sosiale problemstillinger, herunder barnearbeid.
Henrik Syse blir mye benyttet som foredragsholder om diverse etiske temaer, både i næringslivet og i offentlig sektor.

Faglig er Syse spesielt opptatt av moralfilosofi, herunder forholdet mellom naturretten, religiøse perspektiver og menneskerettigheter, som også var tema for hans doktoravhandling. Denne er senere blitt utgitt som bok: Natural Law, Religion, and Rights.
Syse har også skrevet flere andre bøker, bl.a. Rettferdig krig? (2003) og Veier til et godt liv (2005), og han var medredaktør (med Gregory Reichberg og Endre Begby) for den store antologien Ethics of War: Classic and Contemporary Readings (2006).

Syse ble i 2007 plukket ut som en «Young Global Leader» av World Economic Forum i Davos.

Henrik Syse

Dato

29. mai 2017

Tid

16.00 - 17.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere