Mørkets hus: Krigsminner møter kunstspråket

Mørkets hus: Krigsminner møter kunstspråket


Gulabuddin Sukhanwar - Anne Helga Henning - Ingvild Hagen Kjørholt - Ingeborg Hjorth

Hva kan kunsten gjøre i møte med vond fortid og vanskelig kulturarv?
Kriger og konflikter setter dype spor både i kultur, landskap og i minnene til mennesker som erfarer dem. Fortidas ugjerninger påvirker også sosiale relasjoner i lang tid etterpå. Kunsten spiller en viktig rolle i ettertidas minnearbeid.

Denne kvelden inviterer Litteraturhuset i Trondheim og Falstadsenteret til samtale om hvordan kunst kan bidra til å utforske, bearbeide og forme historiske erfaringer, og til å kople sammen ulike opplevelser, minner og perspektiver på måter som involverer nye og flerkulturelt sammensatte generasjoner.

Utgangspunktet for samtalen er det europeiske kultursamarbeidsprosjektet Houses of Darkness som retter søkelyset mot arven etter andre verdenskrigs gjerningspersoner, med bidrag fra kunstnere og unge mennesker med ulike erfaringsbakgrunner. Innlederne er alle på ulike vis involvert i Houses of Darkness-prosjektet:

Gulabuddin Sukhanwar jobber som programkoordinator ved Litteraturhuset i Trondheim. Han deltok i planleggingen og gjennomføringen av kunstverkstedet på Falstad, og skrev sin bacheloroppgave om prosjektet våren 2022. Sukhanwar argumenterer for at minnesteder som Falstad tjener som verdifulle plattformer, ikke bare for å lære om andre verdenskrigs historie, men også for å knytte forbindelser mellom minnene om denne historien og minner fra nyere kriger og konflikter.

Anne Helga Henning, billedkunstner og universitetslektor i tegning ved NTNU. Henning har ledet kunstverksteder på Falstadsenteret som bidrag til prosjektet Houses of Darkness. Deltakerne var grupper av unge flyktninger bosatt i Trondheim, og norske elever fra Sund folkehøgskole. Gjennom kreative sesjoner og diskusjoner nærmet og koblet deltakerne seg til stedets historie og delte sine egne erfaringer og refleksjoner rundt historier om krig, forfølgelse og minnearbeid.

Ingvild Hagen Kjørholt er førsteamanuensis i litteraturdidaktikk ved NTNU (Institutt for lærerutdanning) og tilknyttet Falstadsenteret som prosjektleder for Houses of Darkness. Kjørholt har tidligere vært involvert i flere inkluderingsprosjekter ved Falstadsenteret og har blant annet forsket på litteraturens rolle i minnearbeid etter krig og katastrofer.

Ingeborg Hjorth er kunsthistoriker, minneforsker og faglig leder ved Falstadsenteret. Hun har hatt ansvar for utviklingsarbeidet i den tidligere kommandantboligen etter Falstad fangeleir, som står i sentrum for prosjektaktivitetene i Houses of Darkness. Hun har dessuten arbeidet med en rekke kunstprosjekter ved Falstadsenteret, og har en særlig interesse for estetiske praksiser ved minnesteder.

Sted: Sellanraa
Tidspunkt: 19:00-21:00
Gratis inngang. Gratisbilletter kan hentes ut via Hoopla.

Foto: Anne Helga Henning

Dato

23. mar 2023

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere