Muhammedkrisen – har karikaturene låst ordskiftet om ytringsfrihet?

Muhammedkrisen – har karikaturene låst ordskiftet om ytringsfrihet?


Flemming Rose - Rune Engelbreth Larsen - Trond Åm

17 år etter at avisa Jyllands-Posten valgte å publisere de berømte og famøse karikaturene av profeten Muhammed, har karikaturene blitt stående nærmest som selve symbolet på kampen for ytringsfrihet og vestlige verdier i møtet med islamisme og religiøs fanatisme. Samtidig fortsetter de å provosere over hele verden.

Flemming Rose og Rune Engelbreth Larsen er to av de mest sentrale aktørene i den opprinnelige, danske debatten om karikaturene. Rose som redaktøren som valgte å publisere tegningene, Larsen som én av dem som var kritiske til at de ble publisert. Sammen med en annen tydelig kritiker, Politikens sjefredaktør Tøger Seidenfaden, utgav han allerede i 2006 boka «Karikaturkrisen: En undersøgelse af baggrund og ansvar», hvor de stilte seg kritiske både til bakgrunnen for at tegningene ble publisert, og til mye av den historiefortellinga som rettferdiggjorde publisering av karikaturene i etterkant.

Etter at konflikten eskalerte og truslene ble alvorlige, har Flemming Rose blitt stående som selve personifiseringa av kampen for ytringsfrihet i Danmark.

Vi har invitert de to aktørene til å gå tilbake til utgangspunktet. Har muhammedkrisen låst den offentlige debatten om ytringsfrihet, eller har den bidratt til å gi oss noen nødvendige virkemidler? Er det mulig å overføre en nasjonalt forankret debatt til et globalt ordskifte? Hva skal til for å skape gjensidig forståelse for grunnleggende verdier og prinsipper som ytringsfrihet og toleranse?

Samtalen ledes av Trond Åm.

Arrangementet er en del av Stockmanndagene. Resten av programmet finner du på: www.stockmanndagene.no
Inngang: 50 Festivalpass: 200 (https://litthustrd.hoopla.no/sales/event/festivalpassstockmann)
Tid: 18:00
Sted: DIGS, Krambugata 2

Dato

29. sep 2022

Tid

18.00 - 19.00

Sted

DIGS

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere