Når ulven kommer – pårørende

Når ulven kommer – pårørende


Hans Andreas Knutsen - Svein Øverland

Psykiske vansker kan skape store utfordringer i forhold til hvordan man ønsker å leve livet sitt. Man kan ha en opplevelse av at man ikke kan delta eller fungere ut fra de kravene man opplever samfunnet stiller. Dette kan også påvirke livene til pårørende og de som står nær. Dette er en gruppe som man vanligvis kanskje ikke hører så mye om, men som står i store belastninger over tid. Det er foreldre, kjærester, venner som legger om livene sine i kjærlighet eller av nødvendighet for den det gjelder. Hans Andreas og Svein ønsker å kaste litt lys på denne gruppen og snakke om hva de står i, hvordan de kan takle det og gi dem den respekten de fortjener.
Som vanlig kan det være de inviterer med en gjest.

Når ulven kommer er et konsept av psykologspesialistene Hans Andreas Knutsen og Svein Øverland. Ulven i denne sammenheng er de vansker og utfordringer rundt vår psykiske helse vi alle kan oppleve. Det kan være alt fra å føle seg litt sårbar til alvorlige psykiske vansker. I hvert møte adresserer de forskjellige temaer som er ønsket av publikum på en lun og forståelig måte. De vil gi en innføring i forskjellige deler av sinnet, men ønsker også å hjelpe med mer konkrete redskaper og strategier slik at man selv kan mestre og ha styringen på sine utfordringer.

Arrangementet har inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 18.30.

Inngang: 100,-

Dato

20. mar 2019

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere