Når ulven kommer: ADHD / Utilregnelig i gjerningsøyeblikket

Når ulven kommer: ADHD / Utilregnelig i gjerningsøyeblikket


Hans Andreas Knutsen - Svein Øverland - Maria

Vi inviterer til innspilling av to episoder av Når ulven kommer! Episodene spilles inn på Litteraturhuset og sendes på TrønderTv.

Når ulven kommer er et konsept hvor psykologspesialistene Hans Andreas Knutsen og Svein Øverland adresserer forskjellige psykiske vansker, undersøker hva dette er og tilbyr enkle verktøy som folk kan bruke i hverdagen. Denne kvelden tar de for seg temaene «ADHD» og «utilregnelig i gjerningsøyeblikket».

ADHD
De mest fremtredende symptomene til ADHD er konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet. 3-5% av barn i Norge har ADHD. Tilstanden kan være belastende i seg selv, og man kan se det kommer andre belastninger i kjølvannet av denne tilstanden. Beskyttende faktorer og vekstfaktorer kan begrense de negative konsekvensene av symptomene. Kanskje til og med gjøre dem til en styrke! Jenter antas å være underdiagnostisert siden ADHD både kan manifestere seg og tolkes annerledes enn hos guttene. Vi møter Maria som fikk diagnosen i ungdomstiden til en samtale om hennes opplevelser og tips til andre i samme situasjon.

Utilregnelig i gjerningsøyeblikket

“Utilregnelig i gjerningsøyeblikket” er kanskje en unnskyldning du har brukt når du har gjort et impulskjøp du angret på, eller når du vil tulle bort noe dumt du sa i et uoppmerksomt øyeblikk. Samtidig så har det en mer alvorlig side. Tilregnelighet i alvorlige straffesaker blir vurdert av fagfolk med kompetanse på juss og psykiatri. Utfallet av vurderingene vil ha store konsekvenser for de det gjelder. Rettspsykiatriske vurderinger har vært et tema i store kjente saker som etter Utøya hvor det ble gjort flere (motstridende) vurderinger, i saken mot Manshaus, drapene i Kongsberg, og lokalt etter drapet på Lademoen. Hva vil det si å være “utilregnelig i gjerningsøyeblikket”? Hva vil konsekvensen av å bli vurdert utilregnelig være? Og hvordan vurderer man dette? Hans Andreas og Svein vil prøve å belyse temaet og gjøre det enkelt å forstå.

Sted: Sellanraa

Inngang: 100/75

Arrangementet strømmes også direkte fra Litteraturhusets Facebookside.

Dato

15. des 2021

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere