Når ulven kommer – Hva er psykose?

Når ulven kommer – Hva er psykose?


Hans Andreas Knutsen - Svein Øverland

Psykose er et ord vi kjenner, men har mange forskjellige tanker rundt. Det har kommet opp i forskjellig rettsaker når man skal vurdere om den tiltalte var tilregnelig, eller vi ser det på film når noen oppfører seg helt uforståelig og ofte er farlig. Dette er en veldig ensidig fremstilling av psykose. Psykose som fenomen, og den psykotiske personen, har veldig mange ansikter og forskjellige symptomer som er en konsekvens av veldig mange forskjellige faktorer i eller utenfor han. Hans Andreas og Svein inviterer til en annerledes og lun snakk om hva psykose egentlig er.

Om Når ulven kommer
Når ulven kommer er et konsept av psykologspesialistene Hans Andreas Knutsen og Svein Øverland. Ulven i denne sammenheng er de vansker og utfordringer rundt vår psykiske helse vi alle kan oppleve. Det kan være alt fra å føle seg litt sårbar til alvorlige psykiske vansker. I hvert møte adresserer de forskjellige temaer som er ønsket av publikum på en lun og forståelig måte. De vil gi en innføring i forskjellige deler av sinnet, men ønsker også å hjelpe med mer konkrete redskaper og strategier slik at man selv kan mestre og ha styringen på sine utfordringer.

Sted: DIGS, Krambugata 2

Inngang: 100/75

Dato

26. feb 2020

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere