Når ulven kommer – Hvorfor trenger vi tro/overtro?

Når ulven kommer – Hvorfor trenger vi tro/overtro?


Hans Andreas Knutsen - Svein Øverland

Troen på noe utenfor oss selv ser vi i alle kulturer i alle tider. Vår forståelse av jordens tilblivelse, døden, rettferdighet, samt kanskje hvordan få en god avling, ses i lys av et trossystem hvor alt henger sammen. Og i møte med andre med andre trossystemer så kan det fort bli spenninger. Hvorfor har vi et behov for å tro? Handler dette om vårt behov for kontroll? Felles kjøreregler? Om en lovnad om at det skal gå oss godt selv etter døden som vi ikke kan se forbi? Eller er det andre psykologiske mekanismer involvert? Hans Andreas og Svein ser på temaet med psykologiske briller.

Kveldens gjest er Are Sende Osen. Han har gjennom tre sesonger tatt for seg temaet tro/overtro i serien «På tro og Are».

Om Når ulven kommer
Når ulven kommer er et konsept av psykologspesialistene Hans Andreas Knutsen og Svein Øverland. Ulven i denne sammenheng er de vansker og utfordringer rundt vår psykiske helse vi alle kan oppleve. Det kan være alt fra å føle seg litt sårbar til alvorlige psykiske vansker. I hvert møte adresserer de forskjellige temaer som er ønsket av publikum på en lun og forståelig måte. De vil gi en innføring i forskjellige deler av sinnet, men ønsker også å hjelpe med mer konkrete redskaper og strategier slik at man selv kan mestre og ha styringen på sine utfordringer.

Inngang: 100/75

Sted: DIGS, Krambugata 2

Dato

29. jan 2020

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere