Når ulven kommer: Psykomotorisk fysioterapi / Hva hjelper? Med Birgit Valla

Når ulven kommer: Psykomotorisk fysioterapi / Hva hjelper? Med Birgit Valla


Hans Andreas Knutsen - Svein Øverland - Snorre Vikdal - Birgit Valla

Vi inviterer til innspilling av to episoder av Når ulven kommer! Episodene spilles inn på Litteraturhuset og sendes på TrønderTv.

Når ulven kommer er et konsept hvor psykologspesialistene Hans Andreas Knutsen og Svein Øverland tar oss med inn i psykologiens verden. Alene eller med gjester ser de på fenomener innen psykologi, eller på psykologiske vansker vi kan ha. De er opptatt av at folk flest skal ha den kunnskapen og de verktøyene man trenger for å kunne leve de livene man selv ønsker med en god psykisk helse. Vi møtes for en lun og fin prat på Litteraturhuset. Denne kvelden tar de for seg temaene «psykomotorisk fysioterapi» og «Hva hjelper? Med Birgit Valla».

Psykomotorisk fysioterapi
De som jobber med psykisk og fysisk helse har lenge visst at det er et kunstig skille. Har man det utfordrende fysisk vil dette påvirke den psykiske helsa. Bare tenk hvordan man påvirkes av å gå med fysiske smerter over tid. På samme måte kan psykiske vansker ”sette seg i kroppen”. Har man angst eller har opplevd traumatiske hendelser, kan man bli anspent i musklene og få betennelser, eller at nervesystemet påvirker funksjonene i magen. I fremtiden vil vi tro at man blir møtt mer helhetlig når man søker hjelp til forskjellige vansker. En gruppe som jobber mye med fysisk og psykisk helse sammen er psykomotoriske fysioterapeuter. De er opptatte av sammenhengen mellom muskelspenninger, pust og følelser, og ser på hvordan våre opplevelser setter sine spor i kroppen. Vi har invitert Snorre Vikdal som gjest. Han videreutdannet seg til psykomotorisk fysioterapeut i 2004 og har hatt mange møter med forskjellige pasienter med varierte utfordringer. Sammen tar vi en prat om hvordan man kan forstå psykisk og fysisk helse sammen, heller enn hver for seg.

Hva hjelper? Med Birgit Valla
Skal man som terapeut være til hjelp må man være lyttende til pasientens opplevelse av egne vansker. Vi må tilrettelegge hjelpen på en måte slik at pasienten faktisk kan nyttiggjøre seg hjelpen, og vi må sikre oss etter vi har hjulpet at vi faktisk har vært til hjelp. Hvis vi ser på dagens hjelpetjenester, hvordan ligger vi an ut fra disse tre prinsippene? Mange opplever å ikke bli møtt på en eller flere av disse. Hvordan kan vi hjelpe andre med psykiske vansker på en bedre måte og hvordan kan vi skape helsefremmende miljøer slik at man i mindre grad blir psykisk syke i utgangspunktet? Birgit Valla er dagens gjest og er godt kjent i psykologmiljøet, blant annet for å stå på barrikadene og utfordre. Hun er sjefredaktør for nettstedet Mad in Norway og driver podcasten Birgit inviterer. Vi tar en prat om hvordan god psykisk helse skapes og opprettholdes.

Sted: Sellanraa
Tidspunkt: 19:30-21:00. Dørene åpner kl. 19.
Inngang: 100/75

Dato

1. jun 2022

Tid

19.30 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere