Når ulven kommer: Transperson /  Flyktningehelse

Når ulven kommer: Transperson / Flyktningehelse


Hans Andreas Knutsen - Svein Øverland - Miriam Hardarson - Anette Hassel

Vi inviterer til innspilling av to episoder av Når ulven kommer! Episodene spilles inn på Litteraturhuset og sendes på TrønderTv.

Når ulven kommer er et konsept hvor psykologspesialistene Hans Andreas Knutsen og Svein Øverland tar oss med inn i psykologiens verden. Alene eller med gjester ser de på fenomener innen psykologi, eller på psykologiske vansker vi kan ha. De er opptatt av at folk flest skal ha den kunnskapen og de verktøyene man trenger for å kunne leve de livene man selv ønsker med en god psykisk helse. Vi møtes for en lun og fin prat på Litteraturhuset. Denne kvelden tar de for seg temaene «transperson» og  «flyktningehelse».

Transperson
Kjønnsinkongruens er en tilstand hvor man opplever at man er et annet kjønn enn det man er født med. Personer som har denne opplevelsen blir ofte kalt “Transpersoner”. Følelsen av å være et annet kjønn enn man er tildelt ved fødsel kan være veldig uforståelig for de som ikke kjenner på dette, og veldig selvfølgelig for de som gjør det. Kjønnsinkongruens er noe vi snakker mer om i dag enn tidligere og det er en generell større forståelse, men vi er langt fra der vi ønsker å være. Utfordringene transpersoner møter gjør at de opplever mer depresjon, angst, skam, rusproblemer, selvskading og selvmordstanker. Diskusjonene vi har sett i media i det siste har handlet om hvorvidt transpersoner skal få utøve idrett med samme kjønn som de identifiserer seg som, eller hvilke toaletter eller garderober transpersoner skal bruke. Vi har invitert transkvinnen Miriam Hardarson for en respektfull og lun prat om hvordan det er å være en transkvinne. Hvordan forstå fenomenet. Og hvordan sammen støtte hverandre til å være den beste versjonen av oss selv, uansett hvem vi ønsker å være.Flyktningehelse
Det kan være flere grunner til at man må flykte fra sitt nærmiljø. Det kan være på grunn av krig og uroligheter, personlig forfølgelse (på grunn av legning eller religion), naturkatastrofer eller miljømessige forhold, eller andre grunner. En flyktning er ikke nødvendigvis en flyktning heller. Mange unge afghanere og somaliere kjenner ikke til annet enn krig, mens en del syrere og ukrainere har levd i et relativt velfungerende samfunn, men plutselig opplevd at alt har blitt revet vekk under dem. Hvilke konsekvenser kan det ha for den psykiske helsen og måtte flykte fra det som er kjent? Hvordan er det å bli møtt av systemet vi har bygget opp med asylmottak og venting på oppholdstillatelse? Og hvordan kan man være til hjelp for de som søker tilflukt hos oss? Vi har invitert Anette Hassel, psykologspesialist i Trondheim kommunes flyktningehelsetjeneste, for å ta en prat om hva hun opplever i møte med flyktninger.

Sted: Sellanraa
Tidspunkt: 19:30-21:00. Dørene åpner kl. 19.
Inngang: 100/75

Dato

27. apr 2022

Tid

19.30 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere