Når ulven kommer: Tvangsinnleggelser / Diagnoser til hjelp og hinder

Når ulven kommer: Tvangsinnleggelser / Diagnoser til hjelp og hinder


Hans Andreas Knutsen - Svein Øverland - Inger Ellingsen

Vi inviterer til innspilling av to episoder av Når ulven kommer! Episodene spilles inn på Litteraturhuset og sendes på TrønderTv.

Når ulven kommer er et konsept hvor psykologspesialistene Hans Andreas Knutsen og Svein Øverland adresserer forskjellige psykiske vansker, undersøker hva dette er og tilbyr enkle verktøy som folk kan bruke i hverdagen. Denne kvelden tar de for seg temaene «tvangsinnleggelser» og «diagnoser til hjelp og hinder».

Tvangsinnleggelser:

Tvangsinnleggelser har blitt debattert i fagmiljøene og tatt opp i mediene. Beskrivelsene har gått på at det er for stor bruk av tvang i psykiatrien, men også at det er for lite bruk av tvang når det har vært voldsepisoder i nærmiljøet. Hva går denne diskusjonen egentlig ut på? Og hva skal til for at man blir tvangsinnlagt? Hvem tvangsinnlegger? Og hva skjer når man blir tvangsinnlagt? De innerste rommene på psykiatriske institusjoner er ikke tilgjengelig for de fleste og det kan fort oppstå historier med forskjellig sannhetsgestalt. Vi vil åpne dører på gløtt og kikke gjennom nøkkelhull for å få en større innsikt i denne delen av helsevesenet.

Diagnoser til hjelp og hinder:

Å få en psykiatrisk diagnose kan oppleves veldig forskjellig. Noen opplever det som vanskelig på grunn av diagnosens prognose, bekymring rundt hvordan andre vil forholde seg til deg, noen føler på skam og skyldfølelse. På den andre siden kan det å få en diagnose oppleves som en befrielse. Det kan være man opplever at man får en forståelse for hvorfor ting har vært som de har vært og man ser sammenhenger, det kan være at en bør løftes av skuldrene når det viser seg at man ikke er dum eller lat, men at utfordringene faktisk skyldes noe uforskyldt.

I psykiatrien kan det være vanskelig å sette diagnoser. De settes ut fra symptomer som er til stedet over en viss periode, og som medfører en viss grad av funksjonsfall. Dette gjøres ut fra en profesjonell behandlers skjønn. Vi som mennesker er veldig kompliserte og det kan være vanskelig å se hvordan alle de bevegelige delene påvirker hverandre og sette en riktig diagnose. Mange får riktig diagnose og påfølgende riktig behandling, men for noen så blir det en lengre reisevei. Med tanke på alle følelsene som er knyttet til diagnoser som nevnt så kan dette blir utfordrende. Vi har invitert Inger Ellingsen som har erfaringer med dette til en samtale rundt diagnoser til hjelp og hinder?

Sted: Sellanraa
Tidspunkt: 18:30-20:00
Inngang: 100/75

 

Sendingen er også mulige å følge direkte på Youtube ved å bruke lenken her: https://youtu.be/XcAme08b7Zs

Dato

19. jan 2022

Tid

18.30 - 20.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere