AVLYST: Når ulven kommer – Utbrenthet og egenomsorg i arbeid med mennesker

AVLYST: Når ulven kommer – Utbrenthet og egenomsorg i arbeid med mennesker


Hans Andreas Knutsen - Svein Øverland

Arrangementet er avlyst på grunn av utfordringer knyttet til koronasituasjonen!

Utbrenthet er et relativt nytt begrep, men denne reaksjonen på arbeidsbelastninger er nok ikke det. Yrker i spesiell risiko er der det kreves empatisk involvering, og der hvor det er høyt arbeidspress og liten kontroll over arbeidshverdagen. Den siste tiden har vi hørt om utfordringene på sykehjem, hjemmetjenesten og barnevernsinstitusjoner, men det er like reelt på andre arbeidsplasser. Hva er det egentlig som skjer når man er i ferd med å bli utbrent? Hvordan skal man stoppe den negative spiralen? Hvordan skal man ta vare på seg selv? Hans Andreas har turnert i kommunen og snakket med ansatte om dette temaet, og Svein har mange erfaringer og tanker han vil dele. Velkommen til en lun og god kveld sammen!

Om Når ulven kommer
Når ulven kommer er et konsept av psykologspesialistene Hans Andreas Knutsen og Svein Øverland. Ulven i denne sammenheng er de vansker og utfordringer rundt vår psykiske helse vi alle kan oppleve. Det kan være alt fra å føle seg litt sårbar til alvorlige psykiske vansker. I hvert møte adresserer de forskjellige temaer som er ønsket av publikum på en lun og forståelig måte. De vil gi en innføring i forskjellige deler av sinnet, men ønsker også å hjelpe med mer konkrete redskaper og strategier slik at man selv kan mestre og ha styringen på sine utfordringer.

Sted: DIGS, Krambugata 2

Inngang: 100/75

Dato

9. sep 2020

Tid

19.00 - 21.00

Sted

DIGS

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere