Når ulven kommer: yoga og psykologi / døden

Når ulven kommer: yoga og psykologi / døden


Hans Andreas Knutsen - Svein Øverland - Lea Loncar - begravelsesbyrået Svanholm & Vigdal

Vi inviterer til innspilling av to episoder av Når ulven kommer! Episodene spilles inn på Litteraturhuset og sendes på TrønderTv.

Når ulven kommer er et konsept hvor psykologspesialistene Hans Andreas Knutsen og Svein Øverland tar oss med inn i psykologiens verden. Alene eller med gjester ser de på fenomener innen psykologi, eller på psykologiske vansker vi kan ha. De er opptatt av at folk flest skal ha den kunnskapen og de verktøyene man trenger for å kunne leve de livene man selv ønsker med en god psykisk helse. Vi møtes for en lun og fin prat på Litteraturhuset. Denne kvelden tar de for seg temaene «yoga og psykologi» og  «døden».

Yoga og psykologi

Viktige fokus i yoga er stressregulering, kroppsbevissthet og oppmerksomt nærvær. Det argumenteres for at yoga kan være med på å minske engstelighet og nedstemthet, og bedre søvnen. Dette sammenfaller med terapeutiske mål i psykologien. Yoga har røtter 5000 år tilbake fra Nord-India, mens dagens psykologi er knapt 150 år gammel. Ser vi her at filosofiene fra øst og vest med hvert sitt utgangspunkt møtes på midten? På hvilke andre måter vil vi være tjent med å se til yoga for å bedre vår psykiske helse? Vi har invitert Lea Loncar, som er utdannet i psykologi og har 30 år erfaring som utøver og lærer i yoga, for en spennende samtale om temaet.

Døden

Vårt forhold til døden er komplekst. For noen kan tanken på døden være angstfull og paralyserende, mens for andre kan døden være noe som er langt ute av bevisstheten. Uansett hvilket forhold man har til døden så berører det veldig mange aspekter ved det å være menneske. Meningen med livet, hvordan leve et godt liv, og relasjonene til de rundt deg. Hvordan vi blir konfrontert med døden gjennom livet er forskjellig. Det kan være plutselige dødsfall blant de nær oss, eller som en lengre prosess hvor det er ventet. Alternativt at vi selv ser at livet kommer til en ende gjennom en kamp mot sykdom. Vi har invitert begravelsesbyrået Svanholm & Vigdal som møter mennesker i møte med døden og har samlet seg noen refleksjoner på temaet.

Sted: Sellanraa
Tidspunkt: 19:30-21:00
Inngang: 100/75

Dato

23. mar 2022

Tid

19.30 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere