Narreskipet: En samtalekonsert om galskapens natur og historie

Narreskipet: En samtalekonsert om galskapens natur og historie


Solveig Merete Klæbo Reitan - Øyvind Thomassen - Stein Jakob Nordbø - Karoline Vik Hegge - Finn Magnus Fjell Hjelland

Kjærligheten som møter de mest intense skuffelser, og særlig kjærligheten som sviktes ved dødens skjebne, har ingen annen utgang enn vanviddet. (Michel Focault, Galskapens historie)

Er vi galere enn før? Er galskap bare annerledeshet vi ikke tåler? Linjen fra middelalderens narreskip (hvor de gale fikk “seile sin egen sjø”) og frem til vår egen tid er en lang og krokete vei, bygget skjebne for skjebne av de som definerte seg selv på den riktige siden av en stadig strengere grense mot den andre, samtidig som selve idéen om galskap endret seg i takt med tiden. Også vi leter etter vår tids måte å møte denne annerledesheten i oss selv og andre på, som også neste generasjon skal gjøre.

Om det er i kunsten vi kommer nærmest den gale, må kunsten være et egnet redskap til å undersøke galskapen i seg selv. Gjennom musikken til de romantiske komponistene August Klughardt og Charles Martin Loeffler møter vi to poeter forvist til galehusene, innrammet av to versjoner av en av de eldste melodier vår kultur kjenner til, La Folia (den gale). Som veivisere har vi med to professorer som ser materien fra to ulike vinkler: En psykiater i samtale med en historiker over ulike problemstillinger inspirert av diktene som musikken er skrevet over.

Sted: Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek
Tidspunkt: 19:00-21:00. Dørene åpner kl. 18.30.
Inngang: 150/100

Medvirkende:

●  Solveig Merete Klæbo Reitan, professor i psykiatri ved NTNU og avtalespesialist i psykiatri for Helse Midt-Norge ved Klinikk Kognito
●  Øyvind Thomassen, professor i historie ved NTNU, forsker ved St.Olavs hospital
●  Stein Jakob Nordbø (obo) i samspill med trondheimsduoen DonkeyJam (Karoline Vik Hegge på bratsj og Finn Magnus Fjell Hjelland på klaver)

Prosjektet er støttet av Kulturrådet, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune.

Illustrasjonen er en dekonstruksjon av maleriet «Narreskipet» av Hieronymus Bosch (Originalbilde: Public domain, via Wikimedia Commons)

Dato

25. apr 2022

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere