Ned med skogen, hilsen staten – Er naturvernet dødt i Norge?

Ned med skogen, hilsen staten – Er naturvernet dødt i Norge?


Bredo Berntsen - Trude Myhre - Aagot Opheim

Samtale med Bredo Berntsen, Trude Myhre og Aagot Opheim

På 90-tallet var Norge verdensledende på miljøvern. Nå har nye idealer fått fotfeste: naturbruk fremfor formelt vern, lokal handlefrihet og «skånsom» utbygging av tidligere vernede områder. Samtidig er det et paradoks at det grønne skiftet kan bety at vi trenger å bruke mer av naturen for å nå klimamålene. Hvordan havnet vi her, at det vi en gang vernet ikke lenger får stå i fred?

Bredo Berntsen, forfatter av «Grønne linjer: natur- og miljøvernets historie i Norge», og skogforsker Trude Myhre møtes til samtale om det norske naturvernets historiske utvikling og fremtid.

Aagot Opheim fra Adresseavisen leder samtalen.

Dato: 12.11.22
Tid: 12.00
Sted: Rådhussalen
Inngang: 100/50
Festivalpass: 300
(https://litthustrd.hoopla.no/sales/event/festivalpassbasta) Dette arrangementet er en del av Basta. Sjekk dermedbasta.no for fullstendig program.

Dato

12. nov 2022

Tid

12.00 - 13.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere