Hvordan ville Norge vært uten Luther? – Om lutherdom og velferdsstat.

Hvordan ville Norge vært uten Luther? – Om lutherdom og velferdsstat.


Nils Ivar Agøy

Nils Ivar Agøy, historiker og teolog kommer til Litteraturhuset for å  fortelle hvordan framveksten av et organisasjonssamfunn – med kristelige foreninger i spissen – virket inn på demokratiseringen, den politiske kulturen og oppbygging av velferdsstaten.

Agøy er medforfatter til boken «Trådene i samfunnsveven – Hva Har Reformasjonen Betydd For Norge?» og det er denne boken han tar utgangspunkt i når han nå skal holde sitt foredrag på Litteraturhuset. Boken oppsummeres slik:

«Hva har reformasjonen betydd for Norge? Er det noen sammenheng mellom reformasjonens ideer og dagens norske velferdssamfunn? Disse spørsmålene utforskes av en bredt sammensatt gruppe fagfolk. Forfatterne understreker hvordan mange av godene, verdiene og institusjonene som vi i dag tar som en selvfølge springer ut av reformasjonen og protestantismen».

Gratis inngang

Martin Luther (1)

Dato

18. sep 2017

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa Bok & Bar

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere