Norges rolle i verden: Bare godhet?

Norges rolle i verden: Bare godhet?


Tove Gravdal - Susanne Therese Hansen - Christian Hallvard Dahl Nielsen

Sakprosafestivalen i Trondheim inviterer til en samtale om norsk utenrikspolitikk og vår rolle i verden. Er vi Godheten sjøl, eller bare en nasjon av godhetsposører som sier en ting men gjør noe helt annet?

Vi har invitert journalist og forfatter Tove Gravdal som har jobbet mye med utenrikspolitikk. Hun kom med boken «Til bords med de mektige» som tar for seg historien om Norge og FNs sikkerhetsråd i 2020.

Til samtalen har vi også invitert Susanne Therese Hansen som er postdok ved NTNU. Hun har arbeidet med våpenhandel og Norges forhold til EU.

Samtaleleder er Christian Hallvard Dahl Nielsen.

Inngang: 100/50
Sted: DIGS, Lille scene
Kapasitet: 30
Tid: 15:00-15:45

Dato

31. okt 2020

Tid

15.00 - 15.45

Sted

DIGS

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere