Norskfaget mellom fortid og framtid

Norskfaget mellom fortid og framtid


Jon Smidt - Henning Fjørtoft

BOKBAD OG DISKUSJON MELLOM JON SMIDT OG HENNING FJØRTOFT

Hva skal kjennetegne framtidas norskfag? Med utgangspunkt i den nye boken «Norskfaget mellom fortid og framtid» møter forfatter Jon Smidt Henning Fjørtoft til bokbad og diskusjon om fagets muligheter og verdi.

Jon Smidt snakker om norskfagets rolle i offentligheten, og om hva slags lese- og skriveopplæring elever vil trenge i fremtiden. I samtale med Henning Fjørtoft vil han fortelle om sine erfaringer som norsklærer og lærerutdanner og om sitt syn på norskfaget i skolen. 

Jon Smidt er professor emeritus i norskdidaktikk ved NTNU. Han har lang undervisningspraksis fra videregående skole, universitet og høgskole, og har forsket på litteraturresepsjon, litteraturarbeid, skriving og skriveopplæring.

Henning Fjørtoft er postdoktor ved NTNU, hvor han jobber med områdene norskdidaktikk, vurdering, literacy og skoleutvikling. Han har blant annet utgitt: «Norskdidaktikk» (2014) og «Effektiv planlegging og vurdering» (2016, 2. utg). 

Arrangør: Fagbokforlaget

Gratis inngang.

Dato

23. apr 2018

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere