NTNU Kveld : Kampen om sannheten – akademisk ytringsfrihet under press?

NTNU Kveld : Kampen om sannheten – akademisk ytringsfrihet under press?


Anne Borg - Gunnar Bovim - Tor Grande - Aksel Tjora - Astrid Hilling - Thomas Tybell - Anders Todal Jensen - Lise Leonore Nordenborg Linge - Irja Ida Ratikainen - Anders Strømman - Christian Fossen

English below.

I mai leverte Kierulf-utvalget sin rapport om akademisk ytringsfrihet (NOU 2022:2). NTNU Kveld inviterer forskere, universitetsledere og andre interesserte til å ta debatten blant annet om:

De tause forskerne: Er det sant at akademikere er fraværende i den offentlige debatten?

Selvsensur og usynliggjøring: Er smålighet mellom kollegaer og kanselleringskultur i ferd med å undergrave et sannhetssøkende akademia?

Det usynlige glasstaket: Hvor fritt kan forskere snakke når næringsliv og politikere trekker i trådene?

Internasjonale utfordringer: Hvordan påvirker internasjonalt samarbeid og trender forskernes frihet til å ytre seg fritt?

Med i diskusjonen blir blant andre rektor Anne BorgGunnar Bovim som var medlem av Kierulf-utvalget, prorektor for forskning og formidling, Tor Grande.

Vi har også med oss professor og styremedlem på NTNU Aksel Tjora, student og leder for Studenttinget Astrid Hilling, professor og instituttleder Thomas Tybell, professor Anders Todal Jensen, professor og instituttleder Lise Leonore Nordenborg Linge, forsker/førsteamanuensis og medlem i av Akademiet for yngre forskere Irja Ida Ratikainen og professor Anders Strømman.

Ordstyrer er tidligere kommunikasjonssjef ved NTNU Christian Fossen.

Velkommen til NTNU Kveld mandag 30. mai kl. 19.00. Dørene åpner kl. 18.30.
Sted: Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek.
Gratis inngang.
Vi gjør oppmerksom på at arrangementet blir fotografert og direkte streamet. Strømmen kan følges fra: ntnu.no/kveld og vil være tilgjengelig på NTNU YouTube i etterkant av arrangementet.

NTNU Kveld – Publikum møter NTNUs ulike fagmiljøer i en ramme av kunnskap og opplevelse!

———————–

In May, the Kierulf Committee submitted its report on Academic Freedom of Speech (NOU 2022: 2). NTNU Evening invites researchers, university leaders and other interested parties to take part in the debate on:

The silent researchers: Is it true that academics are absent in the public debate?

Self-censorship and invisibility: Is pettiness between colleagues and cancellation culture about to undermine a truth-seeking academy?

The invisible glass ceiling: How freely can scientists speak when business and politicians pull the strings?

International challenges: How does international cooperation and trends affect researchers’ freedom of expression?

The debate will be held in Norwegian.

The discussion will include Rector Anne Borg, Gunnar Bovim who was a member of the Kierulf committee, Vice-Rector for research and dissemination, Tor Grande, professor and board member at NTNU, Aksel Tjora and several academic staff and external representatives.

The host will be former head of communications at NTNU Christian Fossen.

Welcome to NTNU Evening Monday 30 May at 19.00. Doors open at 18.30.
Venue: Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek
Free entrance.
Please note that the event is photographed and streamed live. Stream can be followed from: ntnu.no/kveld and will be available on NTNU YouTube after the event.

NTNU Evening – The audience meets NTNU’s various academic environments in a framework of knowledge and experience!

Dato

30. mai 2022

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere